Iyengarjooga

Iyengarjooga: kokonaisvaltainen, monipuolinen joogalaji

Iyengarjooga on kokonaisvaltainen ja monipuolinen joogalaji, johon kuuluu olennaisesti niin dynaaminen, restoratiivinen kuin terapeuttinenkin harjoitus sekä hyvän perustekniikan harjoittelu. Vaikka harjoittelu yleensä alkaa fyysisenä harjoituksena, se kehittyy vähitellen syvemmille tasoille, ja joogafilofialla on tärkeä rooli harjoituksen edetessä.

Iyengarjoogatunnit etenevät systemaattisesti ja syventymisen mahdollisuudet ovat rajattomat. Jokainen voi oppia ja kehittyä iyengarjoogassa, lajin muovautuvuus mahdollistaa joogan harjoittelun ketään poissulkematta. Yleensä harjoituksen rauhallisempi tempo mahdollistaa itsen kuuntelun ja samalla itsetuntemuksen kasvamisen.

Iyengarjooga tunnetaan usein muutamista lajille keskeisistä piirteistä: turvallinen ja tarkka harjoitustapa, linjaamisen periaate ja apuvälineiden käyttö. Usein iyengarjoogan kuvauksissa mainitaan myös harjoituksen ajoitus ja sarjoittaminen, eli oikea-aikaisuus. Iyengarjoogalle tyypillistä on myös selkeä ja tarkka ohjaustyyli.

Iyengarjooganopettajilla on pitkä koulutus.

Iyengarjooga perustuu klassiseen joogaperinteeseen

Iyengarjooga on monipuolinen, elinvoimainen ja kokonaisvaltainen joogalaji, joka perustuu Patañjalin joogaoppeihin ja -filosofiaan. 

Ulkoiselta muodoltaan iyengarjooga painottuu jooga-asentojen, āsanoiden, harjoitteluun. Iyengarjoogassa harjoitus alkaa olemassa olevan ’itsen’ kaikkein konkreettisimman muodon, kehon tunnistamisesta ja harjoittamisesta, ja etenee vaiheittain hienojakoisimmille tasoille. Joogan kaikkia muita osa-alueita harjoitellaan iyengarjoogassa āsanoiden kautta. Harjoituksen edetessä mukaan tulevat myös hengitysharjoitukset, prānāyāma, sekä paljon myöhemmin meditaatio, dhyāna. Iyengarjoogassa, kuten joogaharjoitukselle yleensäkin, keskeisiä ovat myös eettiset periaatteet, yāma ja niyāma.

Joogafilosofian esilletuominen iyengarjoogatunneilla riippuu hyvin paljon opettajasta ja osallistujista. Moni aloittaa joogan puhtaasti kehollisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä motiiveilla, mitkä ovat erinomaisia syitä tulla joogatunneille.

Monipuolinen, systemaattisesti etenevä ja muovautuva iyengarjooga

Iyengarjoogatunnilla on yleensä aina jokin punainen lanka, ja harjoituksen monisyinen sarjoitus nivoo harjoituksen yhteen. Usein säännölliset viikkoharjoitukset nivoutuvat myös toisiinsa, vaikka tunneissa on myös paljon vaihtelua, ja ne voivat poiketa toisistaan välillä paljonkin. Moni opettaja noudattaa kuukausittain toistuvaa viikkorytmiä, jonka mukaan tuntien pääpaino on seisoma-asennoissa, istuma-asennoissa ja eteentaivutuksissa (sekä kierroissa), taaksetaivutuksissa tai restoratiivisessa harjoituksessa hengitysharjoituksineen. Iyengarjoogatunti alkaa usein alkuistumisella ja Patañjali-mantralla, joiden avulla virittäydytään harjoitukseen. Kaikki eivät kuitenkaan aloita joogatuntia mantralla, ja myös alkeistunti saattaa alkaa suoraan dynaamisemmin.

Iyengarjoogaharjoitus voi olla hyvin intensiivinen mutta rauhallinen, täysin restoratiivinen tai reippaasti etenevä dynaaminen vinyasa krama -harjoitus, jotain näiden väliltä tai kaiken tämän yhdistelmä. Iyengarjoogassa keskitytään usein huolellisesti yksityiskohtiin tietoisuuden keskittämiseksi ja laajentamiseksi. 

Iyengarjoogassa harjoitus etenee systemaattisesti ja vaiheittain ja se myös muuttuu olennaisesti harjoituksen edetessä ja erilaisten elämäntilanteiden mukaan. Lasten ja nuorten tunnit, aikuisten ja ikääntyvien tunnit ovat keskenään hyvin erilaisia. Yhtälailla aloittelijoiden tunnit ja edistyneiden tunnit poikkeavat selvästi toisistaan. Ohjeistus eri harjoittajille voi olla jopa päinvastaista! Myös joogaterapeuttinen näkökulma on hyvin keskeistä iyengarjoogassa, ja iyengarjoogaterapiatunnit ovat oma erikoisalueensa.

Iyengarjooga ei sulje ketään pois

Iyengarjooga soveltuu kaikille joogasta kiinnostuneille sukupuoleen, ikään, terveyteen, kuntoon, kehotyyppiin, mielen tyyppiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon tai muihin vastaaviin tekijöihin katsomatta. Erilaisten jooga-apuvälineiden pitkälle kehitetty hyödyntäminen, vahva tekninen osaaminen sekä yksilöllinen lähestymistapa mahdollistavat iyengarjoogaharjoituksen mukauttamisen ja muovaamisen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Jokaisella sertifioidulla iyengarjooganopettajalla on perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, ja osaa soveltaa, muovata harjoitusta tyypillisimmät vaivat ja haasteet huomioiden. Vaativampien terveydellisten haasteiden kanssa onkin suositeltavaa harjoitella kokeneen, iyengarjoogaterapiaan perehtyneen opettajan kanssa.

Opettajien pitkä omakohtainen kokemus ja koulutus

Opettaminen nojaa opettajan omaan harjoitukseen.

Iyengarjoogassa on oma opettajien pitkälle kehittynyt, maailmanlaajuinen sertifiointi- ja arviointijärjestelmä. Iyengarjooganopettajilla on pitkä, vähintään 3-4 vuotta kestävä koulutus, jonka taustalla on aina opettajan oma harjoitus. Opettajakoulutettavalla, mentoroitavalla, tulee olla vähintään kolmen vuoden säännöllinen, ohjattu ja oma iyengarjoogaharjoitus ennen opettajaksi opiskelun aloittamista. Tason 1 -sertifioinnin näyttökokeisiin voi pyrkiä aikaisintaan kuuden vuoden harjoitustaustalla.

Iyengarjoogan™opettajaksi valmistumisen jälkeenkin opettajien edellytetään jatkavan ammattitaidon syventämistä ja ylläpitämistä. Iyengarjoogassa elinikäisen oppimisen mahdollisuudet ovat rajattomat! Kokeneemmat ja pidemmälle opiskelleet, taso 3 -sertifioidut iyengarjooganopettajat, joilla on vähintään 10 vuoden opetustausta, voivat opettaa myös nk. iyengarjoogaterapeuttisia yksityistunteja, teemaryhmätunteja ja iyengarjoogaterapiatunteja.

Jo lähtökohtaisesti iyengarjooga on B. K. S. Iyengarin (14.12.1918–20.8.2014) elämänmittaisesta, 80 vuoden päivittäisestä ja omistautuneesta joogaharjoituksesta kehittynyt joogalaji ja metodi. Iyengarin koko perhe on joogan harjoittajia, ja hänen lapsistaan etenkin Prashant (2.7.1949–) ja Geeta Iyengarilla (7.12.1944–16.12.2018) on ollut keskeinen rooli lajin kehittämisessä ja opettamisessa. Viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi lajin pääopettajaksi on noussut B. K. S.:n tyttärentytär, Abhijata Iyengar, joka yhdessä enonsa Prashant Iyengarin kanssa johtaa iyengarjoogan pääinstituuttia, Ramamani Iyengar Memorial Institute:a (RIMYI) Intian Punessa. 

Sertifioituja iyengarjoogan opettajia löytyy yli 80 maasta ja se onkin yksi maailman levinneimmistä joogalajeista.